Verwijsrichtlijn voor eerste lijn

De commissie adviseert de volgende patiëntengroepen te verwijzen naar een hepatitiscentrum:

  1. Iedere HBsAg positieve patient 1
  2. Iedere HBsAg positieve zwangere 2

Toelichting

1 De huidige NHG standaard “Virushepatitis en andere Leveraandoeningen” adviseert om bij niet-zwangere patiënten alleen te verwijzen indien er sprake is van een actieve chronische hepatitis (vastgesteld middels een verhoogd ALT). Aangezien er ook andere redenen zijn tot het starten van behandeling (zoals de aanwezigheid van gevorderde fibrose) of HCC surveillance is het sturen op alleen ALT ontoereikend. De werkgroep is derhalve van mening dat iedere patiënt met chronische hepatitis B dient te worden beoordeeld in een hepatitis centrum, zodat er op basis van de ziektefase en eventuele risicofactoren voor het ontstaan van HCC een weloverwogen beslissing kan worden genomen ten aanzien van het verder te voeren beleid.

2 De huidige NHG standaard “Virushepatitis en andere Leveraandoeningen” adviseert om bij zwangere patiënten alleen te verwijzen indien er sprake is van een actieve chronische hepatitis (vastgesteld middels een verhoogd ALT). Aangezien het risico op verticale transmissie afhankelijk is van de virale load, welke bij de meeste laboratoria niet kan worden bepaald, dient iedere HBsAg positieve zwangere te worden verwezen naar een hepatitis centrum ter evaluatie van de noodzaak tot starten van antivirale therapie om het risico op verticale transmissie te verkleinen.