Verwijsrichtlijn voor eerste lijn

De commissie adviseert de volgende patiëntengroepen te verwijzen naar een hepatitiscentrum:

  1. Iedere patient met een chronische hepatitis B1
  2. Iedere zwangere met een positieve HBsAg2

Toelichting

1 De werkgroep is van mening dat iedere patiënt met chronische hepatitis B dient te worden beoordeeld in een hepatitis centrum, zodat er op basis van de ziektefase en eventuele risicofactoren voor het ontstaan van HCC een weloverwogen beslissing kan worden genomen ten aanzien van het verder te voeren beleid.

2 Iedere HBsAg positieve zwangere dient verzwezen te worden naar een hepatitis centrum ter evaluatie van de noodzaak tot starten van antivirale therapie om het risico op verticale transmissie te verkleinen. Een tweede HBsAg bepaling na 6 maanden is dus niet nodig.