Belangrijkste wijzigingen

De huidige versie is vernieuwd in juli 2022. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • De kosten van entecavir, tenofovir disoproxil en tenofovir alafenamide zijn geactualiseerd
  • De werkgroep heeft het advies ten aanzien van het staken van antivirale therapie bij HBsAg positieve patiënten aangepast
  • De werkgroep introduceert de mogelijkheid om de mPAGE-B score te gebruiken om patiënten te identificeren waarbij kan worden afgezien van HCC surveillance
  • De afkapwaarde voor de virale load waarbij nog risicovolle handelingen mogen worden verricht is aangepast van 20,000 IU/mL naar 1,000 IU/mL, conform de RIVM richtlijn
  • Er is een advies toegevoegd betreffende de indicatie voor antivirale therapie rondom ICSI procedures, conform het vigerende NVOG protocol
  • Een aangepast advies voor de therapiekeuze voor zwangeren met een indicatie voor antivirale therapie; de werkgroep adviseert nu gebruikt te maken van tenofovir (tenofovir disoproxil fumaraat of tenofovir alafenamide)