Belangrijkste wijzigingen

De huidige versie is vernieuwd in juli 2020. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • De werkgroep adviseert om kwantitatief HBsAg te gebruiken om de controlefrequentie van HBeAg-negatieve patiënten te bepalen.
  • Er is een statement toegevoegd met betrekking tot patiënten met een HBV DNA > 2,000 IU/mL met aanwijzingen voor significante fibrose: bij deze patiënten kan het starten van therapie worden overwogen, ook indien het ALT niet verhoogd is.
  • De werkgroep adviseert vooralsnog geen gebruik te maken van PAGE-B en aanverwante scores om het risico op HCC in te schatten bij patienten die worden behandeld met entecavir of tenofovir.
  • De werkgroep heeft een advies toegevoegd ten aanzien van het al dan niet staken van antivirale therapie na HBsAg verlies bij patiënten met cirrose.
  • Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd: “Verwijsadvies voor de 1e lijn”.