HCC surveillance

HCC surveillance dient te worden verricht middels echografie van de lever, iedere 6 maanden . Bij twijfel over de betrouwbaarheid van de echografische beeldvorming is surveillance middels MRI of CT geïndiceerd.

Patiënten die in aanmerking komen voor HCC surveillance zijn:

 1. Alle patiënten met chronische hepatitis B en cirrose.
 2. De volgende groepen patiënten met chronische hepatitis B zonder cirrose :
  1. Oost-Aziatische mannen >40 jaar
  2. Oost-Aziatische vrouwen >50 jaar
  3. Patiënten afkomstig uit sub-Sahara Afrika >20 jaar
  4. Positieve familieanamnese voor HCC

Voor patiënten die behandeld worden geldt:

 1. Patiënten met cirrose of een verhoogd risico op HCC (zie punt 2) die behandeld worden met een NUC dienen toch te worden opgenomen in een surveillance programma voor HCC.
 2. Patiënten met cirrose of een verhoogd risico op HCC (zie punt 2) die een duurzame respons hebben op PEG-IFN of NUCs (ook HBsAg verlies) dienen toch te worden opgenomen in een surveillance programma voor HCC.

Toelichting

In de EASL richtlijn wordt HCC surveillance niet benoemd. Aangezien dit een belangrijk onderdeel is van de behandeling van patiënten met hepatitis B heeft de werkgroep hiervoor wel aanbevelingen opgenomen. Deze zijn conform de IKNL Richtlijn Hepatocellulair Carcinoom 2013, v1.0. Voor follow-up van patiënten die reeds een HCC hebben gehad verwijzen wij naar de Oncoline richtlijn.