Over ons

Totstandkoming van het richtsnoer

Dit richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van leden van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). De leden van de werkgroep (zie figuur) hebben tijdens verschillende bijeenkomsten dit richtsnoer opgesteld.

Koplopergroep