Patiënten met extra-hepatische manifestaties

  1. Patiënten met een detecteerbaar HBV DNA dienen te worden behandeld met een NUC.
  2. PEG-IFN is gecontra-indiceerd bij patiënten met immuun gerelateerde extra-hepatische manifestaties.