Dialyse & niertransplantatie

  1. Alle dialyse patiënten en niertransplantatiepatiënten dienen te worden gescreend op hepatitis B.
  2. HBsAg-positieve dialyse patiënten met een behandelindicatie dienen te worden behandeld met ETV of TAF.
  3. Alle HBsAg-positieve niertransplantatie patiënten dienen te worden behandeld met ETV of TAF.
  4. Bij HBsAg-negatieve, anti-HBc positieve niertransplantatie patiënten dient profylactische behandeling te worden overwogen. 1

Toelichting

1 De EASL richtlijn suggereert dat HBsAg-negatieve, anti-HBc positieve patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan kunnen worden gemonitord. Aangezien reactivatie van hepatitis B in deze groep is beschreven is het gezien de langdurige immuunsuppressie (en derhalve noodzaak tot langdurige monitoring) sterk te overwegen profylactische behandeling te starten.