Preventie van HBV re-infectie voor en na levertransplantatie

Hiervoor verwijst de werkgroep naar vigerende richtlijnen voor levertransplantatie.