(Para)medisch personeel

  1. HBV infectie op zich is geen reden om af te zien van werkzaamheden in de (tand)geneeskunde of aanverwante velden.
  2. (Para)medisch personeel dat hoog-viremisch is (gedefinieerd als HBV DNA >1,000 IU/mL) mag geen risicovolle handelingen verrichten. 1
  3. (Para)medisch personeel dat laag-viremisch is (gedefinieerd als HBV DNA <1,000 IU/mL) mag wel risicovolle handelingen verrichten. 1
  4. Bij twijfel dient advies te worden ingewonnen bij de commissie “preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en HIV”. 2

Toelichting

1 De EASL richtlijn suggereert een afkapwaarde van 200 IU/mL en adviseert het starten van behandeling met een NUC ter voorkoming van iatrogene transmissie bij patiënten met een hoger HBV DNA. Aangezien er geen bewijs is dat deze afkapwaarde superieur is aan de door het RIVM gesuggereerde afkapwaarde van 1,000 IU/mL is de werkgroep van mening dat de RIVM richtlijn dient te worden gevolgd.

2 Contactgegevens: Commissie preventie iatrogene transmissie van HBV, HCV en HIV. RIVM, interne postbak 13, Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven. E-mail: commissieHBV@rivm.nl