Inleiding

Aanleiding

De laatste Nederlandse richtlijn voor de behandeling van chronische hepatitis B stamt uit 2012. Met het beschikbaar komen van nieuwe antivirale middelen en nieuwe inzichten op het gebied van diagnostiek en behandelindicaties is een actueel richtsnoer noodzakelijk.

Doelstelling

Dit richtsnoer is opgesteld om als praktische leidraad te dienen voor de diagnostiek, follow-up en behandeling van patiënten met een (doorgemaakte) chronische hepatitis B infectie. Het betreft nadrukkelijk een leidraad, in de dagelijkse praktijk kan hier door de behandelende arts vanaf worden geweken. Bij twijfel dient te allen tijde overleg te worden gevoerd met een van de expertisecentra.

Totstandkoming van het richtsnoer

Dit richtsnoer is tot stand gekomen op initiatief van leden van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL), Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers (NVZA). De leden van de werkgroep (zie figuur) hebben tijdens verschillende bijeenkomsten dit richtsnoer opgesteld.

De aanbevelingen in dit richtsnoer zijn primair gebaseerd op de aanbevelingen van de European Association for the Study of the Liver (EASL) , zoals weergegeven in de EASL richtlijn “Clinical practice guidelines on the management of hepatitis B virus infection”, gepubliceerd in 2017. Waar deze afwijken van de Nederlandse situatie is indien mogelijk de AASLD richtlijn  “Guideline for the treatment of chronic hepatitis B” gevolgd. Indien aanbevelingen in het huidige richtsnoer afwijken van de aanbevelingen uit de EASL richtlijn is dit expliciet vermeld en met redenen omkleed. Bij alle aanbevelingen was er sprake van consensus binnen de werkgroep, tenzij anders vermeld.

Update en beschikbaarheid

Na belangrijke updates van de internationale richtlijnen of nadat er nieuwe data beschikbaar zijn gekomen zal het richtsnoer bijgewerkt worden.