Het eerste consult

Tijdens het eerste consult zijn een aantal zaken van belang. De commissie adviseert het volgende stappenplan te doorlopen:

 1. Analyse van de ernst en activiteit van leverziekte:
   • Biochemie: AST, ALT, GGT, AF, bilirubine, serum albumine, PT/INR en bloedbeeld
   • Echo abdomen
   • Kwantitatief HBsAg 1
   • Bij twijfel over de ernst van de leverziekte of bij twijfel over de indicatie voor behandeling kan een leverbiopt of een niet-invasieve maat voor de ernst van leverziekte (Fibroscan) worden overwogen
 2. Vaststellen van de fase van infectie:
   • Bepaal minimaal HBsAg, anti-HBc, HBeAg, anti-HBe en HBV DNA 1
 3. Inventariseer aanwezigheid levergerelateerde co-morbiditeiten:
   • Alcoholische hepatitis, auto-immuun hepatitis, hemochromatose, alfa1-antitrypsine deficiëntie, ziekte van Wilson en niet-alcoholische steatohepatitis
 4. Sluit co-infecties uit:
   • Hepatitis D, hepatitis C en HIV
   • Hepatitis A: indien anti-HAV negatief → vaccineer de patiënt
 5. Vaccineer familieleden van patiënten met chronische hepatitis B
 6. Meld de infectie bij de GGD

Toelichting

1 Bij HBeAg negatieve patiënten met een HBV DNA <2,000 IU/mL is een laag HBsAg (<1,000 IU/mL) geassocieerd met een lage kans op progressie naar HBeAg negatieve chronische hepatitis B. De poliklinische controle frequentie kan dan ook worden verlaagd bij deze subgroep.