Het eerste consult

Tijdens het eerste consult zijn een aantal zaken van belang. De commissie adviseert het volgende stappenplan te doorlopen:

 1. Analyse van de ernst en activiteit van leverziekte:
   • Biochemie: AST, ALT, GGT, AF, bilirubine, serum albumine, PT/INR en bloedbeeld
   • Echo abdomen
   • Kwantitatief HBsAg 1
   • Bij twijfel over de ernst van de leverziekte of bij twijfel over de indicatie voor behandeling kan een leverbiopt of een niet-invasieve maat voor de ernst van leverziekte (Fibroscan) worden overwogen
 2. Vaststellen van de fase van infectie:
   • Bepaal minimaal HBsAg, anti-HBc, HBeAg, anti-HBe en HBV DNA 1
 3. Inventariseer aanwezigheid levergerelateerde co-morbiditeiten:
   • Alcoholische hepatitis, auto-immuun hepatitis, hemochromatose, alfa1-antitrypsine deficiëntie, ziekte van Wilson en metabole dysfunctie geassocieerde leverziekte2
 4. Sluit co-infecties uit:
   • Hepatitis D, hepatitis C en HIV
   • Hepatitis A: indien anti-HAV negatief → vaccineer de patiënt
 5. Familieleden van hepatitis B patiënten dienen te worden gevaccineerd tegen hepatitis B
 6. Hepatitis B is een meldingsplichtige ziekte; nieuwe diagnoses dienen derhalve te worden gemeld bij de GGD

Toelichting

 1. Bij HBeAg negatieve patiënten met een HBV DNA <2,000 IU/mL is een laag HBsAg (<1,000 IU/mL) geassocieerd met een lage kans op progressie naar HBeAg negatieve chronische hepatitis B. De poliklinische controle frequentie kan dan ook worden verlaagd bij deze subgroep.
 2. Metabole dysfunctie geassocieerde leverziekte (MAFLD) is gedefinieerd als steatosis hepatis in combinatie met de aanwezigheid van (elementen van) het metabool syndroom.