Het eerste consult

Tijdens het eerste consult zijn een aantal zaken van belang. De commissie adviseert het volgende stappenplan te doorlopen:

 1. Analyse van de ernst en activiteit van leverziekte:
   • Biochemie: AST, ALT, GGT, AF, bilirubine, serum albumine, PT/INR en bloedbeeld
   • Echo abdomen
   • Evt leverbiopt of een niet-invasieve maat voor de ernst van leverziekte (lever stijfheidsmeting / Fibroscan)
 2. Vaststellen van de fase van infectie:
   • Bepaal minimaal HBsAg, anti-HBc, HBeAg, anti-HBe en HBV DNA
 3. Inventariseer aanwezigheid levergerelateerde co-morbiditeiten:
   • Alcoholische hepatitis, auto-immuun hepatitis, hemochromatose, alfa1-antitrypsine deficiëntie, ziekte van Wilson en niet-alcoholische steatohepatitis
 4. Sluit co-infecties uit:
   • Hepatitis D, hepatitis C en HIV
   • Hepatitis A: indien anti-HAV negatief → vaccineer de patiënt
 5. Vaccineer familieleden van patiënten met chronische hepatitis B
 6. Meld de infectie bij de GGD

Toelichting

In tegenstelling tot de EASL-richtlijn is de werkgroep van mening dat het bepalen van de HBsAg concentratie bij het eerste consult geen meerwaarde heeft. Indien een behandeling met PEG-IFN wordt overwogen dan is hier in het kader van het gebruik van stopregels wel een indicatie voor. Ditzelfde geldt voor HBV genotypering.