Behandeling met peginterferon alfa (PEG-IFN)

Algemeen

 1. PEG-IFN is een behandeloptie voor patiënten met HBeAg-positieve en HBeAg-negatieve chronische hepatitis B zonder cirrose.
 2. Het behandeldoel is een duurzame onderdrukking van het HBV DNA (<2,000 IU/mL) met normalisatie van ALT (en HBeAg seroconversie bij initieel HBeAg-positieve patiënten), idealiter gevolgd door HBsAg verlies. Respons wordt vastgesteld op 6-12 maanden na het staken van de behandeling.
 3. De standaard behandelduur is 48 weken, alhoewel verlenging van de behandelduur voordelig kan zijn bij selecte HBeAg-negatieve patiënten.
 4. Indien PEG-IFN wordt overwogen bij HBeAg-positieve patiënten dan dient de voorspelde kans op succes, berekend middels de PEG-IFN HBV Treatment Index, te worden meegewogen.

Monitoring tijdens behandeling

 1. Bloedbeeld en levertesten iedere 4 weken, TSH iedere 6 maanden.
 2. HBV DNA en HBsAg concentratie en HBeAg en anti-HBe (bij HBeAg-positieve patiënten) na 3, 6 en 12 maanden.
 3. Stopping rules:
  1. HBeAg-positieve patiënten
    • Genotype B of C: HBsAg concentratie >20,000 IU/mL na 12 weken.
    • Genotype A of D: geen HBsAg daling ten opzichte van baseline na 12 weken.
    • Genotype A, B, C of D: HBsAg concentratie >20,000 IU/mL na 24 weken.
  2. HBeAg-negatieve patiënten
   • Genotype D: geen HBsAg daling én een HBV DNA daling < 2 log ten opzichte van baseline na 12 weken.

Toelichting

De EASL richtlijn en het label suggereren dat PEG-IFN ook kan worden ingezet bij patiënten met cirrose zonder portale hypertensie. Gezien de risico’s van de behandeling met PEG-IFN in deze populatie, in combinatie met de beperkte expertise in de meeste centra, is de werkgroep van mening dat PEG-IFN in principe niet dient te worden ingezet bij patiënten met cirrose.

Alhoewel de EASL dit niet specifiek adviseert is de werkgroep van mening dat de voorspelde kans op respons dient te worden berekend en meegewogen indien PEG-IFN wordt overwogen bij de behandeling van een patiënt met HBeAg-positieve chronische hepatitis B.