Behandeling met peginterferon alfa (PEG-IFN)

Algemeen

 1. PEG-IFN is een behandeloptie voor patiënten met HBeAg-positieve en HBeAg-negatieve chronische hepatitis B zonder cirrose. 1
 2. Het behandeldoel is een duurzame onderdrukking van het HBV DNA (<2,000 IU/mL) met normalisatie van ALT (en HBeAg seroconversie bij initieel HBeAg-positieve patiënten), idealiter gevolgd door HBsAg verlies. Respons wordt vastgesteld op 6-12 maanden na het staken van de behandeling.
 3. De standaard behandelduur is 48 weken, alhoewel verlenging van de behandelduur voordelig kan zijn bij selecte HBeAg-negatieve patiënten.
 4. Indien PEG-IFN wordt overwogen bij HBeAg-positieve patiënten dan dient de voorspelde kans op succes, berekend middels de PEG-IFN HBV Treatment Index, te worden meegewogen. 2

Monitoring tijdens behandeling

 1. Bloedbeeld en levertesten iedere 4 weken, TSH iedere 6 maanden.
 2. HBV DNA en HBsAg concentratie en HBeAg en anti-HBe (bij HBeAg-positieve patiënten) na 3, 6 en 12 maanden.
 3. Stopping rules:
  1. HBeAg-positieve patiënten
    • Genotype B of C: HBsAg concentratie >20,000 IU/mL na 12 weken.
    • Genotype A of D: geen HBsAg daling ten opzichte van baseline na 12 weken.
    • Genotype A, B, C of D: HBsAg concentratie >20,000 IU/mL na 24 weken.
  2. HBeAg-negatieve patiënten
   • Genotype D: geen HBsAg daling én een HBV DNA daling < 2 log ten opzichte van baseline na 12 weken.

Toelichting

1 De EASL richtlijn en het label suggereren dat PEG-IFN ook kan worden ingezet bij patiënten met cirrose zonder portale hypertensie. Gezien de risico’s van de behandeling met PEG-IFN in deze populatie, in combinatie met de beperkte expertise in de meeste centra, is de werkgroep van mening dat PEG-IFN in principe niet dient te worden ingezet bij patiënten met cirrose.

2 Alhoewel de EASL dit niet specifiek adviseert is de werkgroep van mening dat de voorspelde kans op respons dient te worden berekend en meegewogen indien PEG-IFN wordt overwogen bij de behandeling van een patiënt met HBeAg-positieve chronische hepatitis B.